Home » Archives » 1911
1911 Poster
User Rating
8 Votes (3.38)

1911

(Well Go USA / Variance Films ) Release Date: October 7, 2011 Director: Zhang Li, Jackie Chan Cast: Jackie Chan, Bingbing Li, Winston Chao, Joan Chen, Jaycee Chan, Duobuji, Ge Hu, Ming Hu, Wenli Jiang, Wu Jiang, Dong-xue Li, Jing Ning, Liang Qi, Chun Sun, Zeru Tao, Yu-Hang To, Ya'nan Wang, Zongwan Wei, Gang Xie, Jiadong Xing, Shaoqun Yu. Plot: A historical drama based on the founding of the Republic of China when nationalist forces led by Sun Yat-sen overthrew the Qing Dynasty. Genre: Action, Adventure, Drama IMDb: Website: link
TrailerSeptember 22, 2011

(other formats)

(Yahoo)
(High Definition)
(1080p)
(720p)
(480p)

(AOL)
(High Definition)
(1080p)
(720p)
(480p)

(Official Site)
(High Definition)
(1080p)
(720p)
(480p)

(Apple)
(various)


Embed this trailer on your website
blog comments powered by Disqus